De rijkdom en betekenis van "Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh" - Shaykh 'Abd al-'Azîz ar-Râjihî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Tauwhied-al-asma-e-was-sifaat

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâhi l-'aliyy al-'adhîm

Er is geen macht en geen kracht, behalve bij Allah, de Hoge de Verhevene

-------------------------------------------------------------------------

De shaykh :

Ja. "Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâhi l-'aliyy al-'adhîm" is één van de schatten van het Paradijs, zoals dat aangegeven is in de hadith van Abû Mûsâ al-Ash'arî (radiyAllâhu 'anhu) die overlevert dat de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) hem kwam opzoeken terwijl hij in zichzelf zei : "Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh".

En de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) zei : "O 'Abdullâh ibn Qays, zeg "lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh", want voorwaar, dit is één van de schatten van het Paradijs."

En dit is één van de tekenen (van de waarachtigheid) van het profeetschap !

De Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) wist dat hij in zichzelf zei : "Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh".

Dus hij kwam bij hem en zei : "O 'Abdullâh ibn Qays, zeg "lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh", want voorwaar, dit is één van de schatten van het Paradijs."

Dat is omdat in dit woord er een ontkenning is van macht en kracht, tenzij bij Allah ! Haar betekenis is : Het is niet mogelijk over te gaan van een toestand naar een andere, en niemand heeft daar de macht toe, behalve Allah.

Niemand kan overgaan van ziekte naar gezondheid, van beproeving naar gemak, van zwakheid naar kracht, van dwaling naar leiding zonder dat Allah hem daar succes in schenkt.

Zonder hulp van Allah kan dat niet. Hij kan niet overgaan van toestand naar toestand, tenzij door Allah. (Hij kan niet overgaan) van moeilijkheid naar gemak, van zwakheid naar kracht, van zonde naar gehoorzaamheid (aan Allah), van dwaling naar leiding, van ziekte naar gezondheid, van armoede naar rijkdom, van het nalaten naar het verrichten, en dergelijke meer.

Een persoon kan niets doen, noch overgaan van (de ene) toestand naar (de andere) toestand, en hij heeft daar geen kracht over behalve met de hulp van Allah.

En daarom is het voorgeschreven bij het antwoorden op de mu'adhdhin, wanneer hij zegt :

حي على الصلاة / حي على الفلاح
Hayya 'alas-Salât / Hayya 'alal-Falâh

Het is voorgeschreven om daarop te antwoorden met : "Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh".

Het is voorgeschreven dat de moslim antwoordt op de mu'adhdhin tijdens de adhân. Want de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) heeft gezegd dat degene die de adhân hoort, vervolgens antwoordt op de mu'adhdhin en daarna de bekende smeekbede verricht, dezelfde beloning zal hebben.

En daartoe (tot het beantwoorden van de mu'adhdhin) behoort het herhalen van wat de mu'adhdhin zegt. Wanneer hij "Allâhu akbar" zegt, zeg je "Allâhu akbar". (Zegt hij) de twee getuigenissen, dan zeg je de twee getuigenissen.

Maar zegt hij "Hayya 'alas-salât, hayya 'alal-falâh", dan zeg je : "Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh", wat betekent : "O Allah, ik ben niet in staat om te antwoorden op de mu'adhdhin en ik kan deze verplichting niet verrichten, tenzij met Uw hulp en welslagen."

"Wie de adhân hoort en er vervolgens op antwoordt" : als jullie de mu'adhdhin horen, herhaal dan wat hij zegt, bid dan over de Profeet en vraag Allah om al-Fadîla [1] voor hem. "Wie Allah om al-Fadîla voor mij vraagt, zal recht hebben op mijn bemiddeling," zoals hij ('alayhi s-salâtu was-salâm) heeft gezegd. Ja.

-------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Ibn Hajar (rahimahullâh) zei in zijn uitleg op deze hadith onder andere dat het een plaats is boven alle andere schepselen.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]