Behoort stilzwijgendheid tot de Eigenschappen van Allah ? - Shaykh Muqbil ibn Hâdî al-Wâdi'î (rahimahullâh)

op . Gepost in Tauwhied-al-asma-e-was-sifaat

Vraag :

Denkt u dat Allah Ta'âlâ een eigenschap van stilzwijgen bezit ? Enkele van de salaf hebben dat bevestigd en ze gebruikten vele ahâdîth als bewijs, waaronder :

وما سكت عنه فهو عفو

"En datgene waarover Hij gezwegen heeft, is vergeven." [1]


Antwoord :

Ja, hetgeen blijkt is dat Allah (subhânahu wa ta'âlâ) beschreven wordt met het stilzwijgen, een stilzwijgen dat past bij Zijn Verhevenheid (subhânahu wa ta'âlâ), omdat het grote aantal ahâdîth samen goed zijn als bewijslast, en Allah is Degene Die we om hulp vragen. Ja.

-------------------------------------------------------------------------

Voetnoot van de vertaler :

[1] Authentiek verklaard door Shaykh al-Albânî (rahimahullâh). Zie o.a. "At-Ta'lîqât ar-Radiyya 'alâ r-Rawda an-Nadiyya" (3/24), "Takhrîj Mishkât al-Masâbîh" (4074), "Ghâyat al-Marâm fî Takhrîj Ahâdîth al-Halâl wal-Harâm" (34) en "Sahîh Abî Dâwud" (3800).
Overigens ook authentiek verklaard door onze Shaykh Muqbil ibn Hâdî al-Wâdi'î (rahimahullâh) in o.a. "As-Sahîh al-Musnad" (650) en in "Ahâdîth Mu'alla" (82).


[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]