De takfir kan in gevallen zijn die het uiteenzetten van het bewijs vereisen, en in gevallen die het uiteenzetten van het bewijs niet vereisen.

op . Gepost in Takfir en het excuus van onwetendheid

Shaykh Sâlih ibn 'Abd al-'Azîz Âl ash-Shaykh (hafidhahullâh) heeft gezegd :

"De takfir kan in gevallen zijn die het uiteenzetten van het bewijs vereisen, en in gevallen die het uiteenzetten van het bewijs niet vereisen, en degene die ongelovig verklaart en het bloed en de bezittingen wettig maakt, is de wettige leider, d.w.z. : de rechter of de mufti-geleerde. Hij is degene die de fatwa uitvaardigt omtrent zijn ongeloof en zijn bloed en zijn bezittingen wettig maakt. En het is niet aan eender welk persoon om het te doen, want de takfir is een shar'i oordeel die, om bevestigd te worden, behoefte heeft aan voorwaarden en het uitsluiten van verhinderingen, en het uitsluiten van dubbelzinnigheden - voor hetgeen vereist dat de dubbelzinnigheden uitgeschakeld worden -, en daarvoor hebben we nood aan het oordeel van de leider."

[Bron : "Sharh Kashf ash-Shubuhât" p. 352-353, uitgave Dâral-Hijâb, 1433 h.]

[Vertaling : ابومعاذمحمدداود]