De verlater van het gebed niet ongelovig verklaren ? - Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Takfir en het excuus van onwetendheid

Moge Allah welwillend voor u zijn, weledele vader. De vraagsteller zegt: 


Wie zegt dat het geloof toeneemt en afneemt, en meent dat al-istithnâ (toegestaan is) in het geloof en van mening is dat de daden deel uitmaken van het geloof, maar niet van mening is dat degene die het gebed achterwege laat, ongelovig is : wordt er gezegd dat hij een murji' is ?


Antwoord :

Nee, we zeggen niet dat hij murji' is.

Omdat degene die het gebed achterwege laat, als hij haar verplichting ontkent, dan is hij ongelovige naar unanimiteit.

Maar als hij het achterwege laat uit luiheid, terwijl hij haar verplichting erkent, dan hebben de geleerden van mening verschild over zijn ongeloof.

De meerderheid van de geleerden zeggen dat het geen kufr akbar (groot ongeloof dat je buiten de islam doet treden) is, maar enkel kufr asghar (klein ongeloof dat je niet buiten de Islam doet treden).

En de correcte uitspraak waarop de muhaqqiqûn zich bevinden, is dat het kufr akbar is en dat er geen bewijs is dat aantoont dat het kufr asghar is. Het is dus kufr akbar.

Maar hij wordt niet tot de murji'a gerekend. Hij wordt niet tot de murji'a gerekend, omdat er meningsverschil is over deze kwestie. Ja.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]