Deze gemeenschap is in drie groepen verdeeld in de kwestie van takfîr ...

op . Gepost in Takfir en het excuus van onwetendheid

Shaykh Sâlih Âl ash-Shaykh (hafidhahullâh ta'âlâ) heeft gezegd :

Deze gemeenschap heeft zich opgesplitst in drie groepen met betrekking tot deze belangrijke kwestie, namelijk de kwestie van takfîr. Twee groepen zijn afgedwaald en één groep bevindt zich op het (juiste) midden en volgt de weg van de Jamâ'a (de geredde groep).

De eerste van deze drie groepen zijn degenen die voor elke zonde ongelovig verklaren. Ze beschouwen de grote zonden als tenietdoeners (van de Islam) die eeuwig in de hel doen verblijven. Dat zijn de khawârij en de mu'tazila evenals andere groepen van vroeger en van tegenwoordig onder degenen die akkoord gaan met hen op dit fundament, en de toevlucht is bij Allah.

De tweede groep zijn zij die zeggen dat het onmogelijk is dat een gelovige uit het geloof (al-îmân) treedt, behalve nadat de bevestiging (at-tasdîq) uit zijn hart is weggehaald en de ontkenning plaatsvindt (at-takdhîb). Dat zijn de murji'a, zij hebben verschillende niveaus en zijn ook verdeeld in meerdere groepen. En dit is gebaseerd op hun fundament, namelijk dat het geloof bestaat uit de bevestiging van het hart. Dus voor hen wordt het geloof enkel tenietgedaan door de verdwijning van deze bevestiging. En dit is ook een fout, zoals aangetoond is door de bewijzen die misschien later zullen uiteengezet worden in shâ'Allâh ta'âlâ.

De derde groep is deze van het midden, degenen die gevolgd hebben wat de bewijzen aantonen en de weg van de imams hebben aangenomen die genoegen namen met de leiding van de metgezellen en de tâbi'în, moge Allah tevreden zijn over hen allen. Zij zeggen dat het mogelijk is dat een moslim uit de religie treedt door de religie te veranderen en door afstand te nemen van de Jamâ'a, (ongeacht of dat gebeurt) door een woord, een daad, een geloofsovertuiging of een twijfel. Dit is hetgeen vermeld is door de imams in het hoofdstuk van het oordeel over de afvallige [1]. En ze hebben gezegd dat dat binnen het veranderen van de religie valt waarover de Profeet (alayhi s-salâtu was-salâm) gezegd heeft : 

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

"Wie zijn religie verandert, dood hem." [2]

En het valt binnen het Woord van Allah (jalla wa 'alâ) :

مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

"Wie van jullie zijn godsdienst afvallig is : Allah zal een volk nemen waar Hij van houdt en dat van Hem houdt." [3]

En een gelijkaardig vers in soera al-Baqara. Dit bewijst dat het mogelijk is dat de gelovige moslim afvallig wordt. En deze afvalligheid heeft voorwaarden en ook verhinderingen zoals dat in detail uitgelegd is in de boeken van fiqh [4] in het hoofdstuk van de regelgeving omtrent de afvallige.

Ahl as-Sunna nemen de kwestie van takfîr dus niet licht op, ze waarschuwen er veeleer voor en zorgen ervoor dat het gevreesd wordt. Maar ze verhinderen niet zonder uitzondering om een specifiek individu ongelovig te verklaren. Wie een woord van ongeloof uitspreekt dat hem uit de religie doet treden, een daad verricht die hem uit de religie doet treden, een geloofsovertuiging heeft die hem uit de religie doet treden of een twijfel heeft die hem uit de religie doet treden, ... Deze, nadat de voorwaarden in hem verenigd zijn en de verhinderingen opgeheven zijn, de geleerde of de rechter spreekt over hem het oordeel van afvalligheid uit dat het met zich meebrengt, evenals voor de executie, na hem gevraagd te hebben om berouw te tonen in de meeste gevallen. [5]

-----------------------------------------------------------------------------
Voetnoten van de vertaler :
[1] Murtadd : degene die uit de islam treedt.
[2] Overgeleverd door al-Bukhârî (2794) en deze verwoording is de zijne, en door at-Tirmidhî (1378).
[3] Koran, S. al-Mâ'ida, v. 54.
[4] Rechtsgeleerdheid.
[5] "Sharh 'Aqîda at-Tahâwîyya" van Shaykh Sâlih Âl ash-Shaykh, cassette nr. 26, vanaf 28 min. 18 sec.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]