Het statuut van degene die Allah beledigt - Shaykh Sâlih as-Suhaymî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Takfir en het excuus van onwetendheid

Vraag :

Hij zegt : O onze shaykh. Een fenomeen heeft zich verspreid in onze landen, namelijk het beledigen van Allah (Ta'âlâ) ...

Shaykh : We zoeken onze toevlucht bij Allah ...

Vraagsteller : ... en het beledigen van de Boodschapper (sallAllâhu 'alayhi wasallam) met afschuwelijke woorden. Hij zegt : Ze doen dat al lachend en schenken geen aandacht aan wat ze zeggen. En wanneer we hen adviseren, luisteren ze niet naar onze woorden. Is het ons toegestaan om hen te laten vallen of hen als ongelovigen te beschouwen ?

 

Antwoord :

Ik geloofde dat (vroeger) niet. Totdat ik afreisde naar een land om onze shaykh te bezoeken, Shaykh Muhammad Nâsir ad-Dîn al-Albânî (rahimahullâh), twee maanden voor zijn overlijden.

Ik geloofde dat niet totdat ik met mijn (eigen) oren beledigingen hoorde tegen Allah en Zijn Boodschapper.

En het lijdt geen twijfel dat dit - en de toevlucht wordt gezocht bij Allah - ongeloof is dat buiten de religie van islam doet treden.

Degene die dit heeft gedaan, moet zijn islam vernieuwen. Wie Allah en Zijn Boodschapper beledigt, is meteen ongelovig, zonder enige onzekerheid of twijfel. Hij moet opnieuw de islam binnentreden en zijn islam vernieuwen.

De moslims zijn unaniem over het ongeloof van degene de Allah en Zijn Boodschapper beledigt.

Wat betreft jouw omgang met hem : begin met hem te adviseren. Ofwel treedt hij de islam (opnieuw) binnen en vernieuwt hij zijn islam, ofwel laat je hem vallen en wend je je af van hem, want hij is geen moslim.

Ja.

 

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]