Wat is het oordeel over de echtgenote die niet bidt ? - Shaykh Muhammad ibn 'Abdilwahhâb al-Wassâbî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Takfir en het excuus van onwetendheid

Vraag :


Wat is het oordeel over de echtgenote die niet bidt ?


Antwoord :

Het oordeel over haar is dat ze ongelovig is, zoals de Boodschapper van Allah (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) gezegd heeft :

"Het pact dat zich tussen ons en hen bevindt, is het gebed. Wie het achterwege laat, is zeker ongelovig geworden." [1]

Het is overgeleverd door at-Tirmidhî, an-Nasâ'î en Ibn Mâjah op gezag van Burayda (radiyAllâhu 'anhu) met een authentieke overleveringsketen.

---------------------------------------------------------------------------
[1] Zie "Sahîh al-Jâmi' as-Saghîr" 4143.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]