Zijn vader stierf op shirk akbar zonder te zijn geadviseerd - Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Takfir en het excuus van onwetendheid

Vraag :

Weledele shaykh, moge Allah u doen welslagen. Deze vraagsteller zegt dat hij geëmigreerd is uit een regio waar onwetendheid en ongeletterdheid wijdverspreid zijn. Hij ging naar een land waar zich geleerden bevinden. Hij heeft er de tawhid en de sunna geleerd. Vervolgens, toen hij terugkeerde naar zijn regio om de mensen te onderwijzen, vond hij dat zijn vader gestorven was. Hij verrichtte shirk akbar tegenover Allah, maar hij was ongeletterd en onwetend en niemand heeft hem gewaarschuwd.

Zijn vraag : Is het hem toegestaan van hem te erven en te bidden over zijn graf ?

Antwoord :

Nee. We behandelen hem op de wijze van de ongelovigen, want naar buiten toe is hij gestorven op ongeloof. Dus behandelen we hem op de wijze van de ongelovigen.

Wat betreft in het Hiernamaals, Allah weet het best over zijn situatie. Heeft de da'wa hem bereikt of niet ? Hij wordt beschouwd als de mensen van de fatra. De mensen van de fatra naar wie er op de dag des oordeels een profeet zal gestuurd worden.

Als ze antwoorden aan Allah, dan zullen ze het Paradijs betreden. Als ze ongehoorzaam zijn, zullen ze het Vuur binnengaan.

Ze worden beschouwd als mensen van de fatra, als niets hen bereikt heeft. Ja.

Maar wij, wij behandelen hen zoals we de ongelovigen behandelen. Er wordt niet van hem geërfd, hij wordt niet begraven op de begraafplaatsen van de moslims, we verrichten geen smeekbeden voor hem, we vragen geen vergiffenis voor hem, ... Ja.

[Bron : De les Sharh Fath al-Majîd van Shaykh al-Fawzân van 17/05/1435 h.] 

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]