Wie zegt "lâ ilâha ilAllâh Muhammad rasûlullâh" en niet bidt en geen zakat geeft, is hij gelovig ? Hamad ibn Nâsir ibn Mu'mar (rahimahullâh) [1] :

op . Gepost in Takfir en het excuus van onwetendheid

Wij zeggen :


Wat betreft degene die "lâ ilâha ilAllâh Muhammad rasûlullâh" zegt en die in zijn shirk blijft, de doden aanroept, en hen vraagt om de uitvoering van zaken en het verlichten van de kwellingen, dan is deze ongelovig en mushrik, wiens bloed en bezittingen geldig zijn [2], zelfs als hij "lâ ilâha ilAllâh Muhammad rasûlullâh" zegt en bidt en vast en beweert moslim te zijn, zoals we het eerder hebben uitgelegd.

Wat betreft als hij de tawhîd van Allah Ta'âlâ in praktijk brengt en geen deelgenoten aan Hem toekent, maar hij laat het gebed achterwege en weigert de zakât en hij betwist de verplichting (van deze zaken), dan is hij ongelovig volgens unanimiteit.

Wat betreft als hij de verplichting aanvaardt, maar het gebed achterwege laat uit luiheid tegenover haar, dan hebben de geleerden over hem van mening verschild. [3]

-----------------------------------------------------------------------------------------

[1] Eén van de geleerden van de Najd, behorend tot A'imma ad-Da'wa, zoals de nazaten van de da'wa van Imam Muhammad ibn 'Abdilwahhâb worden genoemd.

[2] Dit betekent dat hij gedood mag worden en zijn bezittingen van hem mogen afgenomen worden. Vanzelfsprekend is dit uitsluitend van tel in een islamitische staat en op bevel van de islamitische leider of rechter.

[3] Bron : "Ad-Durar as-Saniyya" 10/303.

[Vertaling : ابومعاذمحمدداود]