Oordeel over het behandelen van tovenarij met tovenarij - Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Sihr (tovenarij) en Ruqia

Vraag :


Weledele shaykh, moge Allah u doen welslagen. Hij zegt : Wat is het oordeel over het behandelen van tovenarij met tovenarij in geval van noodzaak ?


Antwoord :

Er is geen noodzaak.

Er is geen noodzaak. Tovenarij wordt niet behandeld met ongeloof. Want tovenarij is ongeloof, en de toevlucht wordt gezocht bij Allah, of het nu gaat om het aanleren, onderwijzen, of ermee handelen.

Ongeloof is geen behandeling.

Hij (sallAllâhu 'alayhi wasallam) heeft gezegd :

"Behandel jezelf, maar behandel jezelf niet met wat verboden is." [1]

'Abdullâh ibn Mas'ûd (radiyAllâhu 'anhumâ) heeft gezegd, zoals het in al-Bukhârî staat :

"Voorwaar, Allah heeft geen genezing geplaatst in wat Hij voor jullie verboden heeft." [2]

Ja.

---------------------------------------------------------------------------------------
[1] Zie "Sahîh al-Jâmi' as-Saghîr" 1762.
[2] Zie "Silsila al-Ahâdîth as-Sahîha" 4/175.


[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]