Je zal vandaag de dag geen moslimland vinden zonder dat er ook shirk aanwezig is

op . Gepost in Kufr en Shirk

Shaykh Abû 'Abd ar-Rahmân Muqbil ibn Hâdî al-Wâdi'î (رحمــه الله تعالــى) heeft gezegd 
 
"Je zal geen enkel moslimland vinden zonder dat er imposante graven zijn waarbij hulp gevraagd wordt, waarbij men offert en waaraan men vraagt wat men enkel aan ALLAH (عز وجل) hoort te vragen. En deze daden van shirk zijn toegevoegd aan de religie van Islam. Degenen die deze fabels en innovaties verrichten, zijn de shî'a, de sûfiyya en degenen die hun pad bewandelen."
 
[Bron : "Fadâ'ih wa Nasâ'ih", p. 11] [Vertaling : ابو معاذ محمد داود]