Een soort van shirk waar je je niet bewust van bent, o moslim - Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymîn (رحمه الله تعالى)

op . Gepost in Kufr en Shirk

Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymîn (رحمه الله تعالى) heeft gezegd :
 
"Het feit dat je het oordeel aanvaardt, zelfs al ken je er de wijsheid niet van, is eminenter. Want het feit dat een mens een oordeel enkel aanvaardt als hij er de wijsheid van kent, daarin bevindt zich een soort van shirk. En (deze soort van shirk) is de aanbidding van de begeerten. Als iets overeenkomt met zijn begeerten en hij er de wijsheid van begrijpt, aanvaardt hij het, berust erin en is er tevreden over. En zoniet, begint hij er twijfels over te hebben ...
 
Wie vandaag de dag naar de mensen kijkt, zal merken dat de meesten van hen de logische reden (van de regelgeving) vragen, tot op het punt dat wanneer je aan sommigen van hen zegt : "ALLAH heeft gezegd, en Zijn Boodschapper heeft gezegd ...," dat ze zeggen : "En wat is de wijsheid (daarachter) ?" " Weten die dan niet dat ze bevolen zijn - indien ze gelovigen zijn - om het woord van ALLAH en van Zijn Boodschapper als wijsheid te nemen ... ?"
 
[Bron : "Sharh al-'Aqîda as-Safârîniyya", 49] [Vertaling : ابو معاذ محمد داود]