Het is noodzakelijk dat je het onderscheid kan maken tussen tawhîd en shirk - Shaykh 'Abd al-'Azîz ar-Râjihî (حفظه الله)

op . Gepost in Kufr en Shirk

Shaykh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhâb (رحمه الله) heeft geschreven :
 
En als je er bewust van wordt dat shirk de aanbidding bederft wanneer ze zich er mee vermengt, de daad nietig maakt en degene die (de shirk) verricht, laat behoren tot degenen die eeuwig in het Vuur zullen verblijven, dan zal je beseffen dat het belangrijkste voor jou erin ligt dat te leren, opdat ALLAH je misschien zal redden van deze valstrik.
 
Shaykh 'Abd al-'Azîz ar-Râjihî (حفظه الله) legt uit :
 
Ja. Als je er bewust van geworden bent dat de aanbidding nietig wordt wanneer ze shirk gaat bevatten, en dat degene die (deze shirk) verricht gaat behoren tot de mensen van het Vuur ... hij gaat behoren tot de afgoddienaren en de mensen van het Vuur waarin hij eeuwig gaat verblijven ... Als je daar dan van bewust wordt, dan wordt het belangrijkste voor jou dat je de tawhîd en shirk begrijpt, opdat ALLAH jou redt van deze valstrik waarin de waarheid vermengd raakt met valsheid, en tawhîd (vermengd raakt) met shirk.
 
Het is noodzakelijk dat je het onderscheid kan maken tussen tawhîd en shirk, dat je het onderscheid kan maken tussen aanbidding en wat geen aanbidding is, tussen de geldige aanbidding en de ongeldige aanbidding, opdat ALLAH je redt en vrijwaart van shirk. Ja.
 
Deze inleiding vooraleer te beginnen met de vier stelregels, is een belangrijke inleiding van de auteur (رحمه الله). Daarna vermeldt hij de vier stelregels waarmee de de mushrik onderscheiden wordt van de gelovige, en de muwahhid van  de ongelovige. Ja.
 
[Bron : "Sharh al-Qawâ'id al-Arba' "]
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]