Waarom werd het huis van Muhammad ibn 'Abd al-Wahhâb vernietigd ? - Shaykh Haytham Sarhân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Kufr en Shirk

Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) heeft opgedragen om het huis van Shaykh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhâb (rahimahullâh al-jamî') te vernietigen, omdat mensen - van Ahl as-Sunna - naar Dir'iyya reisden zodat ze de plaats zouden zien waarin Shaykh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhâb studeerde en da'wa verrichtte.
 
En dit is verboden tabarruk [1].
 
Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh ta'âlâ) heeft bevolen om dit huis te vernietigen. Bij Allah, de mensen van dat gebied zeggen : "Wij weten niet waar de plaats van het huis is." Wa lillâhi l-hamd (en aan Allah is alle lof) !!
 
Hij onderwijst tawhîd en hij heeft geschreven over tabarruk, en dan komen sommige mensen en doen ze dit ...
 
------------------------------------------------------------------------
 
[1] Het zoeken van zegeningen.
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]