De drie fundamenten

op . Gepost in Het belang van de Tauwhied en de Soennah

Shaykh 'Abd al-'Azîz ibn Bâz (rahimahullâh) heeft gezegd :

"Dit werkje (in casu al-Usûl ath-Thalâtha, de drie fundamenten) volstaat voor de gewone persoon (van de massa, de 'âmmî) om de fundamenten van de geloofsovertuiging te beheersen."

[Uitspraak geciteerd door shaykh Muhammad ibn Ramzân al-Hâjirî, in les 1 van zijn uitleg op al-Usûl ath-Thalâtha, te Témara, Marokko]

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]