Tawhîd verwezenlijken, dát is Islâm ! - Shaykh Muhammad Amân al-Jâmî (rahimahullâh)

op . Gepost in Het belang van de Tauwhied en de Soennah

Wij moeten begrijpen dat er geen Islam is zonder tawhîd !! Dat de ware Islam de tawhîd is !! Welke tawhîd ? De tawhîd van de aanbidding !

"De religieuze verplichtingen zijn haar rechten." [1]

Alle religieuze verplichtingen behoren tot de rechten van de tawhîd. Dus moet de tawhîd absoluut verwezenlijkt worden. En door het verwezenlijken van tawhîd zal de gemeenschap goed worden ! Imâm Mâlik, de imam van Dâr al-Hijra (Medina), (rahimahullâh) heeft gezegd: "Het einde van deze gemeenschap zal enkel goed worden door hetgeen haar begin goed heeft gemaakt." [2]

Hetgeen het begin van deze gemeenschap goed heeft gemaakt : de verwezenlijking ... de verwezenlijking van tawhîd. En vervolgens het verrichten van de rechten van tawhîd.

"De rechtgeleerden zijn het unaniem eens dat de Islam een voorwaarde is voor de geldigheid van het gebed en andere aanbiddingen." [3]

Welke Islam ? De Islam waarvan tawhîd haar basis is !!

Wat de Islam betreft ... de traditionele Islam die de persoon in zijn zak draagt, op zijn identiteitskaart : enkel {religie : moslim} en da's alles ... Dit is van geen nut. Dit zal je zelfs geen glas water opleveren in het Hiernamaals ! Dit maakt voor jou enkel de passage (aan grenzen) gemakkelijk tijdens reizen. Je draagt in je zak een identiteitskaart die je religie aantoont : moslim.

De mens hoort geen genoegen te nemen met deze formele en traditionele Islam.

De verwezenlijking van de tawhîd, dát is de Islam !!

[Bron : "Sharh Qurrati 'Uyûna l-Muwahhidîn" van Shaykh Muhammad Amân al-Jâmî (rahimahullâh)]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] "Qurratu 'Uyûna l-Muwahhidîn" van 'Abd ar-Rahmân ibn Hasan ibn Muhammad ibn 'Abdi l-Wahhâb (rahimahumullâh), Maktaba Rushd, p. 5.

[2] "al-Mabsût", zoals vermeld in "Ash-Shifâ" van Al-Qâdî 'Iyâd (rahimahullâh), Dâr Ibn Rajab, 2/98-99.

[3] "Qurratu 'Uyûna l-Muwahhidîn" van 'Abd ar-Rahmân ibn Hasan ibn Muhammad ibn 'Abdi l-Wahhâb (rahimahumullâh), Maktaba Rushd, p. 5.

 

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]