Tawhîd, de bron van al het goede

op . Gepost in Het belang van de Tauwhied en de Soennah

 

Shaykh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhâb (rahimahullâh) heeft gezegd :

"... en het goede dat hij heeft aangeduid is tawhîd [1] ..."

[1] Shaykh 'Abd ar-Rahmân ibn Qâsim al-Hanbalî an-Najďî (rahimahullâh) heeft gezegd :

"Dit is de basis van al het goede en haar grootste deel. Het is (eveneens) de belangrijkste van de verplichtingen en het is omwille hiervan dat de Boodschappers gezonden zijn en de Boeken neergezonden zijn."

[Bron : "Hâshiya Thalâtha al-Usûl", p. 88, officiële uitgave van de shaykh, 1429 h.]

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]