Toenadering zoeken tot de shî'a ? - Shaykh Muhammad Sa'îd Raslân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Glimp op de sekten

Het is gekend dat degene die zegt de Koran met één letter verminderd is, of dat er een klinkerteken in veranderd is, dat hij dan ongelovig is in ALLAH omdat hij ALLAH verloochent inzake Zijn uitspraak :
 
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
 
"Voorwaar, Wij zijn het Die de vermaning hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Waker." [S. al-Hijr, v. 9]
 
En deze beweert dat ALLAH (تبارك وتعالى) gelogen heeft omtrent Zijn bescherming van Zijn Boek. Wie dus beweert dat er van de Koran ook maar één enkele letter ontbreekt, of dat er ook maar één enkel klinkerteken in veranderd is, dan heeft hij de Islam verlaten en is hij ongelovig geweest in ALLAH (العظيم).
 
De rawâfidh van de shî'a zeggen dat de Koran die zich tussen onze handen bevindt, niet degene is die neergezonden is aan de Boodschapper van ALLAH en dat zijn metgezellen ongelovig zijn geworden - zoals ze beweren - behalve een aantal dat de vingers van een hand niet overschrijdt.
 
Dat zijn de shî'a, tot wie sommigen van ons - in naam van de religie (!!) - toenadering willen zoeken en naderbij komen. Terwijl zij beweren dat de Koran vervalst is en dat de metgezellen ongelovig geworden zijn na de Profeet (صلى الله عليه وسلم).
 
En de belangrijkste bron die ze hebben om die vervalsing bij hen te staven, is het boek van Ni'matullâhi al-Jazâ'irî. Dit boek van Ni'matullâhi al-Jazâ'irî heet "(Al-Fasl al-Khitâb) fî Tahrîf Kitâb Rabb al-Arbâb".
 
En je vindt (mensen) onder ons, die zich toeschrijven aan de sunna, en zeggen : "Laat ons toenadering zoeken bij de twaalvershî'a (rawâfidh)." Terwijl zij de metgezellen ongelovig verklaren, en zeggen dat de Koran die zich tussen onze handen bevindt, niet de Koran is die neergezonden is tot Muhammad.
 
En ze zeggen dat 'Â'isha in ontucht is vervallen. Ze verloochenen dus ALLAH Die haar onschuldig heeft verklaard van boven de zeven hemelen. En ze zeggen dat de Moeders der Gelovigen niet de echtgenotes zijn van de betrouwbare Profeet, maar dat ze slechts concubines zijn bij de Profeet, zoals slavinnen. En ze bevestigen voor hen geen huwelijk met de Boodschapper van ALLAH.
 
Ze zeggen dat Jibrîl zich vergist heeft bij het doorgeven van de Boodschap en het doorgeven van de amâna, omdat hij zou neergezonden zijn met de openbaring naar 'Alî (radiyALLAHU 'anhu), en in plaats daarvan is hij naar Muhammad gegaan. Deze geloofsovertuiging, is dat de geloofsovertuiging van de moslims ??
 
En desondanks vinden er onder degenen die beweren tot de mensen van kennis te behoren, dat we toenadering tot die (sji'ieten) horen te zoeken, omdat we allemaal zeggen : "Lâ ilâha illALLAH" ... Hoeveel zijn er niet die "lâ ilâha illALLAH" zeggen en dat teniet doen ?? Hij verricht één van de tenietdoeners en hij treedt buiten de islam als afvallige en ongelovige in (de islam).
 
Waar is de kennis hier ??
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]