Het volledig achterwege laten van alle daden - Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Glimp op de sekten

Vraag :
 
Weledele shaykh, moge ALLAH u doen welslagen. Er zijn er die zeggen dat degene die alle daden in hun totaliteit achterwege laat niet ongelovig is, en dat deze uitspraak een tweede uitspraak is van de salaf, die geen verwerping of tabdî' (mubtadi' verklaren) verdient. Wat is de juistheid van deze uitspraak ?
 
Antwoord :
 
Dit is een leugenaar. Degene die deze uitspraak doet, is een leugenaar. Hij heeft gelogen over de salaf.
 
De salaf hebben niet gezegd dat degene die alle daden volledig achterwege laat en niets verricht, een gelovige is. Wie volledig alle daden achterwege laat zonder excuus - hij bidt niet en hij vast niet en hij verricht helemaal niets - en hij zegt : "Ik ben een gelovige," dit is een leugenaar.
 
Maar wat degene betreft die het handelen achterwege laat vanwege een legitiem excuus - hij niet in staat was om te handelen, hij sprak de twee geloofsgetuigenissen waarheidsgetrouw uit en onmiddellijk stierf hij of werd hij gedood - wat deze betreft, lijdt het geen twijfel dat hij een gelovige is, want hij was niet in staat  om te handelen. Hij liet het handelen niet achterwege omdat hij er een afkeer voor had.
 
Wat degene betreft die in staat is om te handelen en het (toch) achterwege laat - hij bidt niet, hij vast niet, hij geeft geen zakât, hij houdt zich niet weg van de verboden zaken en hij houdt zich niet weg van de verdorvenheden - dit is geen gelovige. En niemand zegt dat hij een gelovige is, behalve de murji'a. Ja.
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]