De remedie voor de khawârij - Shaykh Dr. Muhammad ibn Ghayth (hafidhahullâh)

op . Gepost in Glimp op de sekten

De khawârij - degene die ongelovig verklaren, en doen dwalen, en verdorven zijn - ... Voor hen is er geen remedie behalve twee zaken, er is geen derde (aan toe te voegen) ...
 
De eerste : stevig verankerde kennis.
 
En de tweede : een scherp zwaard.
 
En daarom, wanneer de macht van de khawârij ontstaat, komt (men met) stevig verankerde kennis naar hen om te debatteren en om hun dubbelzinnigheden te overwinnen.
 
Ibn 'Abbâs kwam bij hen. Hij debatteerde met hen en hij zette aan hen het bewijs uiteen, en hij verduidelijkte hun dwaling. Vervolgens keerde twee derde terug (naar de waarheid), en één derde bleef over, dus 'Alî liquideerde hen met het zwaard (radiyALLAHU 'anhu wa ardâh).
 
En onze Profeet heeft gezegd : "Hou jullie vast aan mijn Sunna en aan de sunna van de rechtgeleide kaliefen die na mij zullen komen."
 
Ibn 'Abbâs heeft hen gezegd : "Ik ben naar jullie gekomen van bij de Metgezellen van de Boodschapper van ALLAH (sallALLAHU 'alayhi wasallam) en van bij de zoon van zijn oom (d.w.z. van bij 'Alî ibn Abî Tâlib), en onder jullie is er niet één van hen (d.w.z. van de Metgezellen)."
 
Wie stevig verankerd is op de Sunna, en op haar wordt grootgebracht, zal niet met de khawârij zijn. Hij wordt beschermd door zijn vastklampen aan de Sunna.
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]