Wie zijn de khawârij ? - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Glimp op de sekten

Wie zijn de khawârij ? - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (hafidhahullâh)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

En de khawârij, o broeders, zijn een dwalende groepering wiens eerste noties ontstonden in de tijd van de Boodschapper van ALLAH (sallALLAHU 'alayhi wasallam) vanwege een man die omging met de Profeet (sallALLAHU 'alayhi wasallam) op een andere manier dan deze waarop zijn Metgezellen (ridwânALLAHI 'alayhim) met hem omgingen. En dat was Dhul-Khuwaysara die tegen de Profeet (sallALLAHU 'alayhi wasallam) gezegd heeft : "Wees rechtvaardig."

 

Vervolgens verschenen de khawârij in de tijd van 'Uthmân (radiyALLAHU 'anhu), en hun eerste verschijning gebeurde in het land van Kinâna, (d.w.z.) in Egypte. Ze hitsten op tegen 'Uthmân (radiyALLAHU 'anhu). 'Uthmân : degene voor wie de Engelen schaamte voelden en voor wie de Profeet (sallALLAHU 'alayhi wasallam) schaamte voelde. En de Profeet (sallALLAHU 'alayhi wasallam) zei over hem : "Wat 'Uthmân na vandaag zal doen, zal hem niet schaden."

 

Ze hitsten tegen hem op, ze logen over hem, en ze zetten de massa tegen hem op, totdat de zaak leidde tot zijn moord in zijn huis (radiyALLAHU 'anhu) nadat hij dagenlang belegerd was en één van hen kwam en hem negen steken in zijn buik toebracht met zijn zwaard. Hij zei : "Wat drie (van die steken) betreft, die zijn voor ALLAH. En wat de zes (andere) betreft, die zijn voor wat zich in mijn hart bevindt tegen hem."

 

Vervolgens zijn ze op systematische wijze in opstand gekomen tegen 'Alî (radiyALLAHU 'anhu). En ze komen in opstand in periodes. Telkens er een hoorn verschijnt, wordt deze afgesneden.

 

En ze zullen in opstand komen op het einde der tijden totdat de dajjâl vanuit hun midden zal komen. Hun eigenschappen zijn één (en dezelfde), ze delen in hun eigenschappen.

 

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]