Onvoorstelbare verhalen over de khawârij - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Glimp op de sekten

En zo zien we dat de laatsten van hen vandaag de dag de moslimleiders ongelovig verklaren. Ze verklaren zelfs de geleerden ongelovig en ze verklaren zelfs alle mensen ongelovig. Bij Allah, mijn broeder, tegen één van hen (de khawârij) hebben wij gezegd : "Wij brengen jou de uitspraak van Shaykh Ibn Bâz en Shaykh Ibn 'Uthaymîn." [Ja] Hij zei : "Deze is nog ongeloviger dan de ander." [Allâh is Degene Die we om hulp vragen]

Vervolgens richtte hij zich tot mij en Shaykh 'Abd as-Salâm. Hij zei : "Jullie, jullie zijn geen afvalligen. Nee, jullie zijn geen afvalligen. Jullie zijn van oorsprong ongelovigen !! Jullie kenden de Islam al niet in oorsprong."

Vervolgens waren we in de periode van de hajj en hij wees de bedevaarders aan. Hij zei : "Zie je die bedevaarders, meer dan 2 miljoen, onder hen is er niet één man die Allah kent." [Allâh is Degene Die we om hulp vragen]

Zie deze enorme onbeschaamheid inzake takfîr !! Tot hun eigenschappen die we merken behoort (het feit dat) ze harde harten hebben. [Ja] Ze verrichten (dingen) waar de mens vanuit zijn natuurlijke aanleg van wegvlucht. [SubhânAllâh] En tot hun onwetendheid behoort dat ze zich afhouden van hetgeen veel minder (erg en belangrijk) is dan dat. [SubhânAllâh]

Ik zal twee verhalen vermelden, een verhaal van vroeger en een verhaal van deze tijd. [Ja]

Vroeger vonden de eerste khawârij 'Abdullâh ibn Khabâb, de metgezel van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam). Ze hebben hem dus gevangengenomen, evenals zijn vrouw terwijl ze zwanger was, en ze namen hem met zich mee. Terwijl ze onderweg waren, vonden ze een varken [Ja] van een man van ahl adh-dhimma [1]. Eén van hen (de khawârij) sloeg hem met zijn zwaard en doorkliefde zijn huid. Een ander zei tegen hem : "Het varken van een dhimmî, hoe kan je het als toegestaan beschouwen om hem te slaan ?" Ze gingen dus naar hem (de dhimmî) en vroegen zijn goedkeuring [2] tot hij er mee akkoord ging. [SubhânAllâh] Vervolgens passeerden ze langs weggegooide dadels, en één van hen nam er een en stak die in zijn mond. (Een ander) zei : "SubhânAllâh, zonder toestemming en zonder eigendomsrecht ?" Dus nam hij het uit zijn mond. Daarna kwamen ze bij 'Abdullâh (radiyAllâhu'anhu) en doodden hem. [Allâh is Degene Die we om hulp vragen] Vervolgens gingen ze naar zijn vrouw, dus zei ze tegen hen : "Een zwangere vrouw, vrees Allah !!" Dus ze spleten haar buik open en ze haalden haar kind eruit en vermoordden haar. [Lâ ilâha illAllâh]

Zie, subhânAllâh !! Ze durven het aan om deze nobele metgezel te vermoorden, en deze foetus te doden die (nog) geen zonde heeft, en deze zwangere vrouw te vermoorden. En ze vragen de goedkeuring [3] aan de dhimmî omdat ze zijn varken geslagen hebben. [Allâh is Degene Die we om hulp vragen]

En wat (het verhaal) van nu betreft, hebben wij allen twee zeer korte verhalen gezien. Wat de eersten aangaat, ze hebben een vrouw vermoord. Ze hebben haar onthoofd. Daarna begon één van hen met haar hoofd te zwaaien. [Allâh is Degene Die we om hulp vragen] En hun rechtsgeleerden verschilden van mening of het hem toegestaan was om haar haren aan te raken of dit verboden was. [Allâh is Degene Die we om hulp vragen] Ze aarzelden niet om haar te doden ! [Ja] En daarin zat geen probleem. Het probleem zat (in de kwestie) : is het toegestaan om haar haren aan te raken of niet ? [Terwijl hij haar gedood heeft ?] Terwijl hij haar gedood heeft ! En vervolgens vervallen ze in meningsverschil : is hij in het verbodene terechtgekomen omdat hij haar haren heeft aangeraakt of is hij (daarmee) niet in het verbodene vervallen ? [Allâh is Degene Die we om hulp vragen]

Toen ze enkele dagen geleden de soldaat hebben gedood in Riyâd en hem verbrand hebben, verschilden ze van mening omtrent het maken van foto's : is dat toegestaan of verboden ? [Terwijl ze een moslim hebben gedood ?] Ze hebben hem gedood, en hem ook nog eens verbrand !! [Allâhu akbar] En vervolgens aarzelen ze over het maken van foto's, over het maken van foto's van hem als bewijs van echtheid, of dat toegestaan is of verboden.

Ze zijn dus een volk met harde harten. Ze verrichten datgene waar de mens van wegvlucht en tot hun onwetendheid behoort dat ze zich afhouden van hetgeen veel minder (erg en belangrijk) is dan dat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Niet-islamitisch inwoner van een islamitisch land, die een belasting betaalt en beschermd is door de moslims.

[2] D.w.z. dat ze zich verontschuldigden bij hem.

[3] D.w.z. dat ze zich verontschuldigden bij hem.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]