Wie de khawârij prijst ... - Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Glimp op de sekten

De vraagsteller zegt, moge Allah u beschermen :

Wat is de positie tegenover degene die de khawârij prijst en hen verdedigt en hen beschrijft als verzoeners, of zwijgt over hun innovaties en hun takfîr ?

Antwoord :

Wie de khawârij verdedigt en hun madhhab promoot, is een khârijî. Zijn oordeel is het oordeel van de khawârij, omdat hij instemt met hun uitspraak, deze verspreidt en ertoe uitnodigt. Hij is dus khârijî, hij wordt behandeld zoals de khawârij en er wordt tegen hem gewaarschuwd. Ja.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]