De naam van de overledene en Koranverzen op het graf schrijven - Shaykh 'Abd al-'Azîz Ibn Bâz (rahimahullâh)

op . Gepost in De Dood het Graf en het Hiernamaals

Vraag :

Is het toegestaan om een ijzeren (naam)plaat of een plakkaat op het graf van de overledene te plaatsen, waarop Koranverzen geschreven staan, als toevoeging bij de naam van de overleden, de datum van zijn overlijden, enzovoorts ?


Antwoord :

Het is niet toegestaan om te schrijven op het graf van de overledene : noch Koranverzen, noch iets anders dan dat, ongeacht of dat op ijzer, of op een plakkaat of op iets anders gebeurt.

Omwille van hetgeen authentiek overgeleverd is van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) in de hadith van Jâbir (radiyAllâhu 'anhu) dat hij (sallAllâhu 'alayhi wasallam) "verboden heeft om het graf te bepleisteren, om er te zitten en om er op te bouwen." Dat is overgeleverd door imâm Muslim in zijn Sahîh.

At-Tirmidhî en an-Nasâ'î hebben toegevoegd met een authentieke overleveringsketen : "... en om er op te schrijven."


[Bron : "Majmû' Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi'a", volume 1, en ook "Kitâb ad-Da'wa" 1/24-25-26]

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]