Mag een moslim de begrafenis bijwonen van een ongelovige ? En wat als dit een familielid is ?

op . Gepost in De Dood het Graf en het Hiernamaals

Vraag :

Wat is de regelgeving van Allah over het bijwonen van de begrafenissen van ongelovigen, hetgeen een politieke traditie en algemene gewoonte geworden is waarover iedereen het eens is ?


Antwoord :

Als er ongelovigen zijn die hen kunnen begraven, dan mogen moslims dat niet doen. En ze mogen ook niet deelnemen of hen helpen om hen te begraven, of vriendelijk proberen te zijn door hun begrafenissen bij te wonen, handelend volgens politieke traditie.

Dit is niet gekend (als sunna) van de Boodschapper van Allah (sallAllâhu 'alayhi wasallam), noch van de rechtgeleide kaliefen.

Allah heeft Zijn Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) verboden om bij het graf te staan van 'Abdullâh ibn Ubayy ibn Salûl, en de reden daarvoor was zijn ongeloof.

Ta'âlâ heeft gezegd :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ۬ مِّنۡہُم مَّاتَ أَبَدً۬ا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦۤ‌ۖ إِنَّہُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَـٰسِقُونَ

"En verricht nooit een gebed over een dode van hen en sta niet bij zijn graf : voorwaar, zij geloven niet in Allah en Zijn Boodschapper, en zij stierven en zij waren zwaar zondig." [S. at-Tawba, v. 84]

En als er geen (ongelovigen) zijn om hem te begraven, dan begraven de moslims hem, zoals de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) gedaan heeft met degenen die gedood waren tijdens (de Slag van) Badr. En met zijn oom Abû Tâlib, toen hij stierf, zei hij tegen 'Alî :

اذهب فواره

"Ga en begraaf hem." [Voetnoot 1]

En bij Allah ligt het welslagen. En vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Muhammad, zijn familie en zijn metgezellen. [Voetnoot 2]


Sommigen zullen dan de vraag stellen : En wat als het een familielid van me is ? Mijn vader ? Mijn moeder ? Eén van mijn grootouders ? Zeker bekeerlingen kampen met deze vraag.

De bovenstaande fatwa beantwoordt eigenlijk al de vraag. Deze geldt zowel voor familie als niet-familie. Zo woonde de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) in bovenstaande hadith de begrafenis van zijn eigen oom niet bij, ondanks de bescherming die hij zolang van hem heeft genoten. Maar om het nog eens duidelijk te stellen :


Imâm Mâlik (rahimahullâh) heeft gezegd :

"De moslim wast zijn vader niet als zijn vader ongelovig gestorven is, noch woont hij (de begrafenis) bij, noch gaat hij zijn graf binnen. Tenzij hij vreest dat hij verwaarloosd zal worden, dan begraaft hij hem." [Voetnoot 3]


Ook Shaykh al-'Uthaymîn (rahimahullâh) zei :

"Het is de moslim niet toegestaan om de begrafenis van een niet-moslim bij te wonen, omdat het bijwonen van de begrafenissen behoort tot de rechten van de moslim op de moslim en het behoort niet tot de rechten van de ongelovige op de moslim." [Voetnoot 4]


----------------------------------------------------------------------

[Voetnoot 1] : Overgeleverd door an-Nasâ'î (190), Abû Dâwud (3214) en authentiek verklaard door al-Albânî in onder andere "Ahkâm al-Janâ'iz" p. 169.

[Voetnoot 2] : Bron : "Fatâwâ al-Lajna ad-Dâ'ima lil-Buhûth al-'Ilmiyya wal-Iftâ' ", 9/10-11, 3de vraag van fatwa 2612.


[Voetnoot 3] : Bron : "Al-Mudawwana", 1/261.

[Voetnoot 4] : Bron : "Fatâwâ Nûr 'alâ d-Darb", 1/201.

 

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]