Regelgeving voor het reciteren van al-Fâtiha in het janâzagebed ? - Shaykh 'Abd al-'Azîz Ibn Bâz (rahimahullâh rahmatan wâsi'a)

op . Gepost in De Dood het Graf en het Hiernamaals

Vraag :

Wat is de regelgeving voor het reciteren van al-Fâtiha in het janâzagebed ?


Antwoord :

(Haar reciteren) is verplicht zoals (de Profeet) sallAllâhu 'alayhi wasallam heeft gezegd : "Bid zoals jullie mij hebben zien bidden." En hij zei ('alayhi s-salâtu was-salâm) : "Geen gebed voor degene die de Opening van het Boek (Fâtiha al-Kitâb) niet reciteert." Overeengekomen over haar authenticiteit.


[Bron : "Majmû' Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi'a", volume 13]

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]