Overeenstemming met de Sunna (tawhîd al-mutâba'a) - Shaykh Muhammad ibn 'Abdilwahhâb al-Wassâbî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Al-Ikhlas

 

De Boodschapper ('alayhi s-salâtu was-salâm) heeft gezegd :

إنَّ اللهَ لا ينظرُ إلى صُوَرِكم و[لا إلى] أموالِكم ولكن ينظرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم

"Voorwaar, Allah kijkt niet naar jullie uiterlijk en [niet naar] jullie bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie harten en jullie daden."

Overgeleverd door imam Muslim in zijn Sahîh [1], uit een hadith van Abû Hurayra (radiyAllâhu 'anhu).

Zijn uitspraak ('alayhi s-salâtu was-salâm) : "maar Hij kijkt naar jullie harten". Dat is de oprechtheid (al-ikhlâs). Dat is de situatie van de intentie. En de situatie van je oprechtheid : beoog je met je daad het Aangezicht van Allah ?

En zijn uitspraak ('alayhi s-salâtu was-salâm) : " ... en jullie daden." Dit betreft het overeenkomen van de daad met het Boek van Allah en met zijn Sunna ('alayhi s-salâtu was-salâm).

Want voorwaar, Allah (subhânahu wa ta'âlâ) aanvaardt geen daad, behalve op twee voorwaarden :

1) al-Ikhlâs (zuiver toegewijd aan Allah)
2) al-Mutâba'a (overeenkomstigheid met de Sunna van de Profeet)

"... maar Hij kijkt naar jullie harten en jullie daden."

Naar het hart : Is het oprecht (gezuiverd van shirk) ?

En naar de daad : Is deze in overeenstemming met datgene waarmee de Boodschapper van Allah (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) gekomen is ? Ver verwijderd van innovaties. Ver verwijderd van tegenstellingen aan het Boek en de Sunna.

--------------------------------------------------
[1] 4651, zonder de toevoeging tussen haakjes die terug te vinden is in "Ghâyat al-Marâm" 415.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]