Velen nodigen eigenlijk uit naar zichzelf - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (حفظه الله)

op .

Hij (رحمهُ الله) heeft gezegd :
 
"Het tweede : aandacht schenken aan de oprechtheid, want velen - zelfs al nodigen ze uit naar de waarheid - nodigen eigenlijk uit naar zichzelf."
 
Shaykh :
 
Inderdaad. Broeders, oprechtheid is het kapitaal, de schat in elke aanbidding. Schenk dus aandacht aan de oprechtheid in het gebed, in de vasten, in de hajj, in de zakât, in de uitnodiging naar ALLAH. Schenk aandacht aan de oprechtheid, want shaytân is vastberaden om de oprechtheid te ondermijnen. We hebben eerder al gezien dat de kleine shirk (shirk asghar) van uiterlijk vertoon, verborgen is. Ze glipt naar binnen zoals het kruipen van mieren.
 
Sommigen mensen nodigen uit naar de waarheid, terwijl andere mensen - en de toevlucht wordt gezocht bij ALLAH - uitnodigen naar het valse : dat is een duidelijke dwaling. Wie uitnodigt naar de innovatie i.p.v. naar de sunna, en de sunna en haar volgelingen bestrijdt, en conferenties houdt over "Wie zijn de mensen van de sunna ?" om daar te beweren dat de mensen van innovatie, dat zij de mensen van de sunna zijn ... Dat is een duidelijke dwaling. Hij nodigt uit naar het valse en hij bevestigt het valse. Maar het kan zijn dat een persoon uitnodigt naar de waarheid, maar niet uitnodigt mét waarheid. Het kan zijn dat hij uitnodigt naar tawhîd, maar zonder oprechtheid. Hij is dus geen uitnodiger naar ALLAH. De mensen halen voordeel uit zijn uitnodiging, maar hijzelf, hij verkrijgt geen goeds via deze uitnodiging.
 
Het is ons dus verplicht in onze uitnodiging, o broeders, dat we weten dat we uitnodigen naar de waarheid en dat we uitnodigen naar ALLAH. Dit is de oprechtheid : (we nodigen) niet (uit) naar onszelf en naar onze groeperingen en naar onze geleerden !! We nodigen uit naar ALLAH ! En de mensen van de waarheid halen voordeel uit de waarheid, maar de uitnodiging gebeurt naar ALLAH. En laat onze uitnodiging naar de waarheid gebeuren met de waarheid. Laten we ons dus vastklampen aan het pad van de Profeet (صلى الله عليه وسلم) en laten we niet uitnodigen naar ALLAH met innovaties en laten we niet uitnodigen naar ALLAH met wat ingaat tegen het pad van de Boodschapper van ALLAH (صلى الله عليه وسلم).
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]
 
.be

Vrees voor het boze oog - Shaykh Sâlih al-Fawzân (حفظه الله)

op .

De vraagsteller zegt :
 
Onze shaykh, er zijn er die zeggen dat wie bang is voor het boze oog (al-'ayn), tot de personen behoort die het meest blootgesteld zijn aan het boze oog. Is deze uitspraak juist, o shaykh ?
 
Antwoord : 
 
Het boze oog is werkelijkheid, zoals de Profeet (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) gezegd heeft : "En indien er iets zou zijn dat de bovenhand zou nemen over de voorbestemming, dan zou het boze oog de bovenhand nemen over haar."
 
Maar de moslim plaatst zijn vertrouwen in ALLAH en vertrouwt op ALLAH, en hij opent voor zichzelf geen deur van illusies en vrees. Hij plaatst zijn vertrouwen in ALLAH en hij vermeerdert zijn wird (een portie van de Koran) in de ochtend en de avond, en dan zullen deze twijfels en deze influisteringen hem niet schaden.
 
En laat hem niet over alles wat hem overkomt, zeggen : "Dit is door het boze oog." Hij moet geduldig zijn en zijn vertrouwen in ALLAH plaatsen, de gedenking (dhikr) van ALLAH vermeerderen en zich bezighouden met de vereiste middelen van behandeling en geneeskundige remedies met de toestemming van ALLAH, met vertrouwen in ALLAH (سبحانه وتعالى).
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]
 
.be

Een man klaagde over zijn talrijk gezin

op .

Een man klaagde tegen Ibrâhîm ibn Adham over zijn talrijk gezin. (Ibrâhîm) zei tegen hem : "Stuur mij diegenen van hen wiens voorziening niet berust bij ALLAH."
 
De man zweeg ...
 
[Bron : "Al-Bidâya wan-Nihâya", 13/510]
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]